Mentions

Desencadenats. Bernat Ruiz Domènech

L’autor del llibre, Bernat Ruiz Domènech, parla de l’editorial Marcombo i del projecte Bits & Books com un dels exemples d’iniciativa innovadora per potenciar les llibreries en el context social actual.

The author Bernat Ruiz Domènech, talks about the Marcombo publishing house and the Bits & Books project as one of the examples of innovative initiatives to promote bookstores in the current economic and social context.